Niezębne dokumenty

Dokumenty niezbędne do analizy i decyzji kredytowej dla kredytu dla firm:

1. Działalność gospodarcza:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • regon, nip, dowód osobisty
 • w przypadku związku małżeńskiego dowód osobisty małżonki lub rozdzielność majątkowa
 • pit 36L + pit B wraz z potwierdzeniem złożenia do US za rok 2016
 • książka przychodów i rozchodów narastająca za 2017
 • zestawienie amortyzacji i tabela środków trwałych za rok 2016,2017
 • opinia bankowa o obrotach i rachunku lub wyciąg z rachunku za ostatnie 12 miesięcy
 • zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US do uruchomienia

2. Spółki z o.o., Spółki akcyjne, Spółki komandytowe

 • umowa spółki wraz ze wszystkimi zmianami uwzględnionymi w KRS
 • odpis z KRS
 • nip, regon
 • dowody osobiste reprezentantów
 • bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa do bilansu wraz z potwierdzeniem złożenia do US za rok 2016 oraz bilans wstępny za 2017 r
 • CIT za 2016
 • opinia bankowa o obrotach i rachunku lub wciągi za ostatnie 12 miesięcy
 • zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US do uruchomienia

3. Spółki jawne

 • dodatkowe dokumenty oprócz ujętych w sp z.o.o to pit36l + pitb wspólników za rok 2016

4. Spółki cywilne

 • dodatkowe dokumenty oprócz ujętych w działalności gospodarczej to umowa spółki cywilnej
phone
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij