• Faktoring z cesją cichą, niepotwierdzona, zakup towarów

  Korzyści:

  • Szybki dostęp do finansowania – wypłata faktury do 1 godziny
  • Uproszczony proces do kwoty 1.200.000 zł
  • Wykup faktur nawet do 100% jej wartości
  • Możliwość uzyskania faktoringu na cesję cichą i niejawną oraz faktoringu zakupowego
  • Dla firm prowadzących działalność od 7 miesięcy

   

  1.200.000  zł na wykup faktur

  Masz pytania?
  Zostaw numer, oddzwonimy
  Złóż wniosek
 • Szczegóły oferty

  Faktoring – wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług oraz na świadczeniu na ich rzecz dodatkowych usług (np. inkaso należności, monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń, pomoc w ściąganiu przeterminowanych należności).

  Przedsiębiorstwo lub firma korzystające z faktoringu szybciej otrzymuje środki finansowe wynikające z zawartej transakcji sprzedaży, ponieważ faktor przekazuje mu w formie zaliczki wcześniej ustalony procent wierzytelności np. do 90% wartości faktury. Faktoring pozwala zatem przedsiębiorstwu skrócić cykl rotacji należności, a więc poprawić jego bieżącą płynność.

  Z oferty mogą skorzystać – działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki z o.o.

  1. Wykup jednorazowy faktury z cesją cichą – limit do 30.000 zł:
  • do 100% wartości faktury z terminem płatności do 90 dni
  • cesja cicha, brak zabezpieczeń
  • staż firmy od 7 miesięcy
  • produkt on-line
  • uproszczona forma weryfikacji – wyciąg bankowy za ostatnie 6 miesięcy

  2. Faktor na odbiorców z cesją jawną niepotwierdzoną do 1,2 mln zł:

  • do 80-95 % wartości faktury z terminem płatności do 120 dni
  • cesja jawna niepotwierdzona, brak zabezpieczeń
  • staż firmy od 7 miesięcy
  • do 100.000 zł produkt on-line
  • uproszczona forma weryfikacji – wyciąg bankowy za ostatnie 12 miesięcy

     3. Faktoring zakupowy z cesją jawną niepotwierdzoną do 250.000 zł zł:

  • do 100 % wartości faktury przeznaczonej na zakup towaru u dostawcy z terminem płatności do 120 dni
  • dodatkowy 60 dniowy termin spłaty faktury czyli można uzyskać 180 dniowy termin zapłaty za produkty kupowane u dostawcy
  • staż firmy od 12 miesięcy
  • do 100.000 zł produkt on-line
  • uproszczona forma weryfikacji – wyciąg bankowy za ostatnie 12 miesięcy

   

  Złóż wniosek

   Inne oferty
   • Faktoring
    Faktoring na należności
   • Faktoring
    Mikro faktoring dla mniejszych firm
   • Faktoring
    Faktoring odwrotny zakupowy
   • Faktoring
    Faktoring bez BIK poza bankowy uproszczony
   phone
   Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij