Kredyt firmowe w rachunku bieżącym do 1.000.000,00 PLN bez zabezpieczeń dla firm

Kredyty firmowe w rachunku bieżącym udzielane są na okres do 12 miesięcy na cel związany z finansowaniem bieżacej działalności operacyjnej firmy tj. płatności faktur, zobowiązań podatkowych itd. z możliwością przedłużenia na kolejny okres kredytowy. Maksymalny limit wyliczany jest na podstawie wpływów na rachunek za okres ostatnich 6 lub 12 miesięcy.

Kwota limitu przy kredycie firmowym określana jest w zależności od banku maksymalnie do 3 x krotności średniomiesięcznych wpływów na rachunek firmowy maksymalnie do 1.000.000,00 PLN bez zabezpieczeń rzeczowych pod weksel. Środki z kredytu firmowego wykorzystywane są do regulowania bieżących należności i zobowiązań firmy. W całym okresie kredytowania można dowolnie korzystać z kredytu firmowego a każdy wpływ zmniejsza zadłużenie kredytowe.

Kredyt firmowy w rachunku bieżącym udzielany w oparciu o wyniki finansowe firmy. W przypadku wysokich przychodów ze sprzedaży mamy możliwość uzyskać kilka kredytów firmowych w rachunku bieżącym bez zabezpieczeń jednocześnie. Minimalny okres prowadzenia działalności dla kredytu dla firm w koncie wynosi 12 miesięcy. Istnieje możliwość uzyskania kilku kredytów bez zabezpieczeń rzeczowych jednocześnie.

 

Atrakcyjne warunki finansowe:

  • Marża już od 2,5 % + wibor ON/1M/3M
  • Prowizja bankowa za przyznanie już od 2 %
  • Kredyt dla firm bez zabezpieczeń na nieruchomości
  • Dla firm prowadzących działalność min. 12 miesięce maksymalna kwota kredytu firmowego w koncie wynosi 500.000,00 PLN
  • Dla firm prowadzących działalność powyżej 24 miesięc maksymalna kwota kredytu firmowego wynosi 1.000.000,00 PLN
  • Dla spółek o obrotach powyżej 15 mln za rok poprzedni istnieje możliwość uzyskanie kredyty firmowego w limicie bez zabezpieczeń do kwoty 2.000.000,00 PLN
  • Decyzja kredytowa 3- 5 dni robocze

 

Zapraszamy także do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie: kredyty dla mśp oraz  pożyczka hipoteczna dla firm. Zapraszamy do kontaktu.