Kredyty inwestycyjne dla firm na zakup majątku trwałego do 20 MLN PLN.

Proponowany kredyt inwestycyjny dla firm umożliwia sfinansowanie nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych tj. siedziby firmy, maszyn i urządzeń. Dopuszczamy również możliwość uzyskania kredytu inwestycyjnego dla firm na refinansowanie poniesionych wydatków inwestycyjnych oraz spłatę zadłużenia zaciągniętego na cele inwestycyjne w innym banku. Kredyt inwestycyjne na firmę w przypadku finansowania nowych środków trwałych do wynosi maksymalnie do 100% inwestycji, w przypadku refinansowania kredytów inwestycyjnych firmowych z innych banków wynosi do 90% wartości zabezpieczenia.
Kredyt inwestycyjne na firmę udzielany jest w oparciu o wyniki finansowe firmy oraz biznes plan lub przyszłe dochody z inwestycji. W przypadku wysokich dochodów mamy możliwość uzyskać kilka kredytów inwestycyjnych bez zabezpieczeń jednocześnie. Oferta kredytu inwestycyjnego dla firm dostępną dla działalności gospodarczych i spółek osobowych , prawa handlowego od 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Atrakcyjne warunki finansowe:

  • Marża już od 1,8 p.p. + wibor 1M/3M
  • Prowizja bankowa za przyznanie już od 1%
  • Okres kredytowe - maksymalnie do 240 miesięcy w zależności od przyjętego celu inwestycyjnego.
  • Maksymalna kwota kredyty inwestycyjnego do 20.000.000 PLN
  • Zabezpieczenie na inwestycji lub innym zabezpieczeniu np. nieruchomości właściciela.
  • Refinansowanie kredytu inwestycyjnego na tańszy wraz z doborem dodatkowej gotówki

Zapraszamy do kontaktu.